Sexs shqipetare

by  |  16-Aug-2018 22:26

Shqiptarët që erdhën në vitet 1920 u vendosën në zonat rurale dhe u angazhuan në punët bujqësore, që lidhen kryesisht me rritjen e frutave.

Si me emigrantët tjerë nga Evropa Jugore, shumica e shqiptarëve që erdhën në Australi në vitet 1920 ishin meshkuj.

Sexs shqipetare-41

Ne mësojmë se premiera e filmit do të shfaqet në maj pikërisht në njërin nga kanalet satelitare, si dhe në një televizion maqedonas, Kanal 5 plus.

Ky do të jetë projekti i parë i kinematografisë hard në shqip dhe me personazhe aktorë shqiptarë.

The content available so far gives you a brief background on the relevant parts of language — grammar, pragmatics, discourse analysis, etc.

The authors go on to talk about setting up an annotation project: determining your goal, creating your model/specification, and creating/storing your annotations in a flexible but easy to create (by annotators) manner. I had no previous experience in this area, but I had no trouble understanding the subject matter for the most part.

If you never did malware analysis before, the material presented can be overwhelming.

Community Discussion